Is surfen/werken op een Ubuntu pc moelijker dan op een Windows pc?